ICF-ACSTH Onaylı Profesyonel Koçluk Uluslararası Sertifika Programı

ICF-ACSTH Onaylı Profesyonel Koçluk Uluslararası Sertifika Programı

EĞİTİM TAKVİMİ

Eğitimlerimiz yılda en az 4 sefer açılmaktadır. Taleplere bağlı olarak Türkiye’de farklı illerde verilebilmektedir. İzmir’deki eğitimler Etkin İnsan Gelişim Enstitüsünde verilmektedir.

Profesyonel Koçluk Uluslararası Sertifika Programı 2018 Yılı Eğitim Takvimi

İSTANBUL:

1. Modül: 2-3-4-5 TEMMUZ 2018

2. Modül: 6-7-8 TEMMUZ 2018

3. Modül: 27-28-29 TEMMUZ 2018; 10-11-12 AĞUSTOS 2018

Yer: Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - Altunizade/İstanbul

İZMİR:

1. Modül: 23-24-25-26 TEMMUZ 2018

2. Modül: 27-28-29 TEMMUZ 2018

3. Modül: 17-18-19 AĞUSTOS 2018; 7-8-9 EYLÜL 2018

Yer: Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - Alsancak/İzmir

EĞİTİM NOTLARI

Eğitim Yöntemi :

Eğitimin Genel Olarak Amaç ve Vizyonu

   onaylı Profesyonel Koçluk Programı, koçluk konusuna ilgi duyan, bu alanda ilerlemek ve bir meslek olarak koçluk hizmeti vermek isteyenler için tasarlanmıştır. Program, kişinin profesyonel koç olarak yetkin bir biçimde mesleğini yapabilmesi öncelikle kendi yaşamı ve sonra başkalarının yaşamlarında gelişim, değişim ve dönüşüm yaratabilmesi, ulusal ve uluslararası standartlara ve etik kurallara uygun koçluk hizmeti verebilmesi konusunda yetkinlikler kazandırmayı amaçlar. 

Eğitim Süresi :

13 Gün, 111 Saat

1.Modül: TEMEL DÜZEY KOÇLUK (İlk 4 gün)

2.Modül: EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI (3 tam gün)

3.Modül: PROFESYONEL KOÇLUK SERTİFİKA PROGRAMI (6 tam gün)

Toplam: 111 saat

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1.Modül: TEMEL DÜZEY KOÇLUK

1.Koçluk Temel Bilgiler:

Koçluk nedir, ne değildir?
Uluslararası koçluk standartları: ICF'in belirlemiş olduğu etik değerler ve kurallar.
Koçluk temel felsefesi nelerdir?
Koçluk görüşmeleri nasıl yapılır?

2.Temel iletişim Becerisi:

Bir koç temel iletişim becerisini nasıl gelişir?
Güven oluşturmak
Koçun beden duruşu nasıl olmalı? Bedenini nasıl kullanmalı?
Koç, dinleme becerisi nasıl geliştirlir? Etkin dinleme nasıl yapılır?
Bir Koç, hizmet verdiği kişiye nasıl uyumlanır? 
Koçluk görüşmelerinde nasıl bilgi toplar?
Koç, geri bildirimde nasıl bulunur? 

3.Beyin Nasıl Çalışır?

Beynin çalışma prensipleri

4.Güçlü Soru Sormak

Güçlü soru sormak
Açık uçlu-kapalı uçlu sorular
Güçlü soru sorma teknikleri
Farklı gündemlere soru sorma becerisi

5.Koçluk Görüşmesi Kuralları:

Hedefe odaklı koçluk yapmak
Koçluk görüşmesi nasıl başlar, nasıl devam eder, nasıl sonuçlanır?
Koçluk seansı aşamaları/ Klasik koçluk görüşmesi
Gündem konusu nasıl belirlenir?
Uygulamalı Koçluk görüşmesi örnekleri

6.Yaşam Alanlarına Koçluk:

Yaşam alanları,
Kendini yönetmek, alışkanlık yönetimi,
Öncelikler, değerler, zaman yönetimi

2.Modül: EĞİTİM KOÇLUĞU

1.Öğrenme becerisi gelişiminde koçluk

2.Ergen Psikolojisi ve Dönem Özellikleri

Ergen psikolojisini anlamak
13-17 yaş gurubu öğrenciye koçluk yaklaşımı
X-Y-Z kuşağı dönem özellikleri

3.Kaygı ve Stresle Başetme Tekniği

Algı dünyası nasıl işler?
Zihinsel parazitler nasıl oluşur?
Kaygı, stres ve korkularına nasıl koçluk yapabiliriz?
Yeni yazılım programı tekniği

2.İletişim Çatışmasını Yönetmek :

İletişim ve İlişkilerde mevcut çatışmalara nasıl koçluk yapılır?

İletişimde empati oluşturmak

3.Başarı Değerine Koçluk: 

Başarı değerini oluşturmak
Vizyonerlik, hayat başarısı
Başarı haritası tekniği

4. SMART/ Akılcıl Hedef

Hedefler hangi kriterlere göre ele alınmalı
1 yıllık başarı hedefine koçluğu
5/10 yıl başarı hedefine koçluk nasıl uygulanır?

5.Kariyer Parametreleri ve Kariyer Hedefine Koçluk:

Kariyer değerine koçluk
Doğal yetenek ve ilgi alanları
Hedefi olmayan kişiye nasıl koçluk yapılır?
Hedefi olan kişiye nasıl koçluk yapılır?

3.MODÜL: PROFESYONEL KOÇLUK

1.Gölge Tarafa Koçluk:

Stres verici durumlar, öfke davranışı, karar verememe davranışı, özgüvensizik, yetersizlik  vb. durumlar karşısında nasıl koçluk uygulanır?

2.Altı Boyutla Koçluk/ Mantıksal Algı Boyutları:

Beynin çalışma prensiplerini projelere, iş ve kariyer hedeflerine nasıl uygulayabiliriz?

3.Yeni Davranış Modelleme Tekniği:

“Mantıksal Algı Boyutları” ile davranış geliştirme/değiştirme yönünde davranış modelleme nasıl yapılır?

4.Yaşam Amacına Koçluk:

SWOT Analizi ile Yaşam Amacını önceliklendirmeye yönelik koçluk nasıl uygulanır
İş-kariyer hedefleriniz yaşam amaçlarınızla paralel mi?
Yaşam amaçlarınıza uygun olmayan hedefleriniz var mı?
Kendi yaşam yolunuzu nasıl oluşturabilirsiniz?

5.Vizyoner Ziyaretçi Tekniği:

Bu teknik, kişinin 10 yıl sonraki özel hayat ve iş hayatı vizyonlarını oluşturmasına, 10 yıl sonraki kendisine ulaşarak, bugününü yapılandırmasını sağlayan bir tekniktir.

6.İçsel Kaynakları Aktive Etmek:

Potansiyel nedir? İçsel kaynak nedir? İçsel Kaynaklar nelerdir?
İçsel kaynakları doğru şeklide nasıl yönetebiliriz?
“Geliştirilebilir  içsel kaynakları” (Örneğin, kararlılık, irade, öz disiplin vb.) tesbit ederek üzerinde çalışmak

7. Doğru Karar Verme Stratejisi:

Kişisel kararları doğru karar verme stratejisi ile yapılandırmak

8.Motivasyon Tekniği:

Kişiye özgü motivasyon sürdürülebilir şekilde nasıl oluşturulur?

9.Beyin Sisteminin Organizasyonu/ Beynin Işıkları Tekniği:

Sol beyni ve sağ beyni etkin şekilde kullanmak nasıl mümkündür?
Beyni aktif hale getirecek yaratıcılık geliştirme tekniği

10.Dısney Modeli Tekniği:

Etkili proje ve hedef gerçekleştirmeye yönelik olan "Disney Modeli" çalışması, bir başarı stratejisi olarak ele alınır.

Etkin İnsan Enstitüsü Koçluk Okulu Olarak Eğitim Felsefemiz ve Prensiplerimiz:

1.Profesyonel Koçluk programımız International Coaching Federation (ICF) tarafından ACSTH statüsünde onaylanmış bir programdır.

2.Etkin İnsan Enstitüsü Koçluk Okulu, ICF ve Association For Coaching ( AC ) üyesi olup, uluslararası standarlarda ve etik değerlerde koçlar yetiştirmektedir.

3.Etkin İnsan Enstitüsü Koçluk Okulu, uluslararası koçluk okullarının yöntem ve tekniklerinden ilham almış olmakla birlikte,  NLP, Pozitif psikoloji yöntemlerini sentezlemiş, yerel çözümler geliştirerek, lokal düzeyde Türkiye’ye özgü bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda etkili ve güçlü teknik ve yöntemleri uygulamaktadır.

4.Eğitimlerimiz, yukarıda yazılı olarak deklare edilmiş içerikte verilmektedir.

5.Eğitimlerimiz, 10.00-18.00 saatleri arasında öğle yemeği molası hariç günde 7 saat olarak gerçekleşir.

6.Kursiyerler eğitim boyunca interaktif olarak eğitime katılırlar.

7.Eğitim başlangıcından sonuna kadar pratik uygulamaya dayalı olarak gerçekleşir. Tüm kursiyerler koçluk seanslarını profesyonel bir koçtan izlerler, gözlemlerler, farkındalıklarını paylaşırlar. Daha sonra aktif olarak bu deneyimi kendileri yaşarlar.

8.Eğitim süresince tüm kursiyerler Koçluk şapkası altında koçluk yaparlar, eğitmen tarafından gözlemlenirler, geri bildirim alırlar.

9.Eğitim süresince tüm kursiyerler, gerek eğitmenden gerekse diğer kursiyer arkadaşlarından koçluk yöntemlerini içeren seans alırlar. Böylece kendi hedefleri ile ilgili aktif olarak çalışırlar, kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunurlar.

10.Koçluk okulumuzdan mezun olarak ayrılan kursiyerler, sahada aktif olarak koçluk yöntem ve tekniklerini uluslararası standarlarda uygulayabilir durumda olurlar.

11.Profesyonel Koçluk Sertifika Programını tamamlayan kursiyerler, 20 koçluk görüşmesini tamamlamak ve raporlamak suretiyle   ICF-ACSTH onaylı sertifikalarını alabilirler.

12.Kursiyerlerimiz, eğitimin %90’ına kurs merkezinde ve eğitmen eşliğinde katılmakla sorumludur. Bu katılımı ve devamlılığı göstermemiş olan katılımcımız sertifika alamayacaktır.

13.Temel Düzey Koçluk programı, diğer koçluk eğitim modüllerdinden bağımsız olarak alınabilir ve bu eğitimi almış katılımcımız 6 ay içinde eğitimin diğer modüllerini tamamlayabilirler.

14.Temel Düzey Koçluk  (1.Modül) ve Eğitim Koçluğu (2.Modül) tamamlamış katılımcımız Eğitim Koçluğu Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

15.Eğitimin birince ve ikinci modülünü almış katılımcımız 6 ay içinde 3. modül olan Profesyonel Koçluk (+6 tam gün) tamamladığı takdirde ICF-ACSTH onaylı Profesyonel Koçluk Sertifikası'nı almaya hak kazanacaktır.

16. Eğitim sözleşmesi, İade ve cayma bedeli: Eğitim katılımcısı, eğitime kayıt yaptırmak üzere Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü tarafından düzenlenmiş sözleşmeyi kayıt yaptırma aşamasında okur, onaylar ve imzalar. Ödeme, cayma, iade bedelleri bu sözleşme ile hukuki olarak şu şekilde düzenlenmiştir:

16.1.Sözleşmenin T.C. Kanunlarına göre kabul edilmiş ve geçerli bir e-imza sertifikasyonu ile e-imzalı şekilde imzalanarak elektronik ortamda tarafımıza gönderilmesi veya irtibat ofislerimizde fiili olarak ve şahsen imzalanması ile birlikte taraflar arasındaki “Eğitim Sözleşmesi” akdedilmiş olur.

16.2.Sözleşmede kararlaştırılan ücretin %25’i peşinat olarak sözleşmenin imzalanması ile birlikte katılımcı tarafından ödenecektir. Kalan %75 bakiye bedel ise en geç ilk ders gününe dek ödenecektir. İlk ders gününe dek bakiye bedelin ödenmemesi halinde HİZMET VEREN’in KATILIMCI’yı eğitime kabul etmeme hakkı saklı olup, ödenmiş olan %25 peşinat bedeli KATILIMCI’dan cezai tazminat tutarı olarak irad kaydedilecektir. KATILIMCI, anılan bedelin makul bir bedel olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

16.3.Sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşme KATILIMCI tarafından iptal edilemez ve ödediği ücretin başka bir eğitime devri talep edilemez. Katılımcı; bu ve buna benzer taleplerini HİZMET VEREN’e iletse dahi eğitim için ödemiş olduğu %25 peşinat bedelinin HİZMET VEREN tarafından kendisine iade edilemeyeceğini, eğitimin KATILIMCI tarafından iptal edilmesi yada katılmaması halleri de dahil olmak üzere anılan peşinat bedelinin HİZMET VEREN tarafından cezai şart tutarı olarak tahsil edileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

PROGRAM BAŞVURU FORMU

2
Haz
Haziran 2018

ICF-CCE Onaylı Uluslararası 5-12 Yaş (Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Yönelik) Çocuk Koçluğu Oyun Araçları Eğitmenliği Sertifika Programı

İzmir Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - ALTUNİZADE
2-3, 9-10 HAZİRAN 2018
10:00-18:00
12
Haz
Haziran 2018

200 saat Yoga Alliance Onaylı Yoga Eğitmenliği Kampı - BALİ

ANTALYA
12-17 HAZİRAN 2018
12
Haz
Haziran 2018

200 saat Yoga Alliance Onaylı Yoga Eğitmenliği Kampı - BALİ

Taman Harum Cottages Hotel, Bali / Endonezya
12 Haziran - 1 Temmuz 2018
23
Haz
Haziran 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - İZMİR
23-24 HAZİRAN, 30 HAZİRAN-1 TEMMUZ 2018
10:00-17:00
2
Tem
Temmuz 2018

ICF-CCE Onaylı Eğitim Koçluğu (Öğrenci Koçluğu) Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - ALTUNİZADE
2-3-4-5-6-7 TEMMUZ 2018
7
Tem
Temmuz 2018

ICF-CCE Onaylı Uluslararası 5-12 Yaş (Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Yönelik) Çocuk Koçluğu Oyun Araçları Eğitmenliği Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - İZMİR
7-8, 14-15 TEMMUZ 2018
7
Tem
Temmuz 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

BURSA
7-8, 14-15 TEMMUZ 2018
7
Tem
Temmuz 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

ANKARA
7-8, 14-15 TEMMUZ 2018
9
Tem
Temmuz 2018

NLP Teknikleriyle Koçlukta Uzmanlaşma Sertifika Programı / Pratisyenlik Eğitimi

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - İSTANBUL
9-10-11-12-13-14-15 TEMMUZ 2018
10
Tem
Temmuz 2018

85 saat Yoga Alliance onaylı Hamile Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - İZMİR
10-11-12-13-14-15, 20-21-22 TEMMUZ 2018
17
Tem
Temmuz 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - ALTUNİZADE
17-18-19-20-21-22 TEMMUZ 2018
21
Tem
Temmuz 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

TRABZON
21-22, 28-29 TEMMUZ 2018
23
Tem
Temmuz 2018

ICF-CCE Onaylı Eğitim Koçluğu (Öğrenci Koçluğu) Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - İZMİR
23-24-25-26-27-28-29 TEMMUZ 2018
24
Tem
Temmuz 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

BURSA
24-25-26-27-28-29 TEMMUZ 2018
30
Tem
Temmuz 2018

NLP Teknikleriyle Koçlukta Uzmanlaşma Sertifika Programı / Pratisyenlik Eğitimi

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü İSTANBUL
30-31 TEMMUZ; 1-2-3-4-5 AĞUSTOS 2018
31
Tem
Temmuz 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

ANTALYA
31 TEMMUZ-5 AĞUSTOS
7
Ağu
Ağustos 2018

95 saat Yoga Alliance onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

ANKARA
7-12 AĞUSTOS 2018
11
Ağu
Ağustos 2018

85 saat Yoga Alliance onaylı Hamile Yogası Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - ALTUNİZADE
11-19 AĞUSTOS 2018
30
Ağu
Ağustos 2018

300 Saat Yoga Alliance onaylı İleri Seviye Yoga Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü - ALTUNİZADE
30 AĞUSTOS-2 EYLÜL, 4-7 EKİM, 1-4 KASIM 2018

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

''Yaşam koçluğu düşüncesi kafamda  oluştugunda,birçok kişiden referans aldım, bilgi topladım, araştırdım, düşündüm.. ama herseferınde karşıma tek isim çıktı.. İSMAİL BARIŞ ÖZPAZARCIK ve ETKİN İ...

Nusret Kantarcı Taşan Öğretmen

Güzel bir deneyimdi. Kaliteli bir eğitim süreciydi. Bu eğitim için ayırdığım tüm kaynakların karşılığını ziyadeiyle aldım. Teşekkür ederim.

Yusuf Gönenoğlu Terapist

“Kafamda oluşturduğum koçluk süreci somtlaştı ve boşluk doldu. Amacına yönelik etkili bir çalışmaydı. Kursa başlayışımla bitişi arasında çok büyük fark vardı. Teşekkürler.”

Ali Karagöz Rehberlik ve Psikolojik Danışman

Bu eğitim bende trafo etkisi yarattı. Öğretmen olarak ve birey olarak yeni çözümler, yeni yollar edindim. Öğrencilerime teknikleri uygulamak için sabırsızlanıyorum. Etkin İnsan Enstitüsü’nün ve değerli eğitmenlerinin tecrübelerinin ışığını yakalamak...

Pınar İpek Öğretmen

Etkin İnsan Eğitim Koçluğu Eğitiminde, bir danışman olarak öğrencilerle çalışırken sonuç alacağım etkili tekniklerle karşılaştım.Her bir yöntem ve tekniklerin öğrencilerin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğimi görmek çok heyecan vericiydi. Uygulam...

Gülşen Çelebi Psikolojik Danışman-Rehber Öğretmen
2017

Ben Gökçe Balikan. Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü’yle tanıştıktan sonra yoga destekli Pilates Eğitmenliği sertifika programına katılarak, pilates ve yogalates eğitmeni oldum. Etkin İnsan işbirliği ile İzmir Mövenpick ...

Gökçe Balikan

Yoga eğitimi, hayatın anlamını bulup, bu anlamla hayatı yepyeni bir biçimde yaşamamı sağladı. Nereye vardığım değil, hangi yolda olduğum önemliydi ve ben bu yolu bu eğitimle buldum

Murat Aygün Beden Eğitimi Öğretmeni
Yoga Eğitmenlik Programı 2010 mezunu

Pilates yaptığımı zannedip, aslında çok yanlışlıklarla dolu bir şey yapıyormuşum. Vücudumun farkındalığına varıp, nefesi nasıl kullanmam gerektiğini öğrendim. Pilatesi hayatıma kattığım için çok mutluyum.

Yasemin Eriş
Top