Değerlerimiz

Öze Saygı: Herşeyin içindeki öze,insan potansiyeline, insan varlığına derin saygı ve sevgi...

Yaratıcılık: Üretmek ve var oluşu hissetmek,

Değişim-Yenilenmek: Evrenin değişmeyen yasası "değişim" dinamikleri ile frekans ayarı... Her an güncellenmek...

Sorumluluk: İşini çok iyi yapmak

Dürüstlük: Yaşam yolumuz

Bütüne Hizmet: Bize lütfedilmiş olan dehayı, insanlığa armağan etmek.Her insan varlığı ve organizasyon yapısı, potansiyelini insanlık yararına kullanması durumunda kendi varlık sebebine ve bütüne hizmet eder.